Home » Privacy verklaring

Privacyverklaring ProeverijTicket

Via de online dienst ProeverijTicket worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. ProeverijTicket acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met ons.

Je account

Om gebruik te maken van onze online dienst moet je je eerst registreren. Je moet dan een e-mailadres en een websitenaam opgeven. Daarmee maken wij een account voor het aanmelden van jouw Proeverijen of Events

Voor jouw account bewaren wij je e-mailadres. Hier hebben wij een legitiem belang bij: het behulp van deze gegevens kun je op de hoogte stellen van de verkochte Tickets.
Wij bewaren deze informatie tot drie maanden nadat je het account hebt opgeheven.

Ook bewaren we je e-mailadres zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt via Email aangeven wanneer je wel of geen e-mails van ons wenst te ontvangen.

Houd er rekening mee dat onze medewerkers en onze dienstverleners, in het kader van de klantenservice en voor het opsporen van fouten en storingen, toegang hebben tot de beheeromgeving van de websites, d.w.z. ook de gedeeltes die zijn afgeschermd met een wachtwoord. Onze medewerkers worden regelmatig geattendeerd op de bescherming van persoonsgegevens en zijn verplicht tot geheimhouding.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze online dienst. Met deze statistieken verbeteren we onze online dienst om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Hiervoor gebruiken wij je ip-adres en cookie-informatie. ProeverijTicket  neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten middels computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ProeverijTicket ) tussen zit. ProeverijTicket  gebruikt deze systeem o.a. om te zorgen dat ProeverijTicket  goed vindbaar is en de communicatie op jou persoonlijk kan afstemmen. ProeverijTicket  gebruikt de volgende externe computerprogramma's of -systemen: Google Adwords remarketing en Facebook Pixel, voor het weergeven van advertenties op basis van jouw surfgedrag. Ook maken wij geautomatiseerde beslissingen wanneer een factuur niet op tijd betaald wordt. Wij sturen dan herinneringen, kunnen de afgenomen diensten blokkeren en uiteindelijk kan een incassobureau ingeschakeld worden.

Een overeenkomst afsluiten

Je kunt bij ProeverijTicket een overeenkomst afsluiten voor het verkopen van Ticket voor je eigen evenement. Je betaald je abonnement op basis van af te dragen Fee over de verkochte Tickets via onze sub site ProeverijAgenda worden aangeboden, waarbij wij je persoonsgegevens gebruiken om de betaling en facturatie af te handelen.

Hiervoor gebruiken wij je factuur- en betaalgegevens. Deze hebben wij nodig om facturen te kunnen opstellen en automatische incasso te kunnen verrichten van de af te dragen Fee.

Je maakt gebruik van onze Webshop-mogelijkheden (ProeverijAgenda), zullen we je vragen om je BTW-nummer om weer te geven op facturen die wij genereren. Houd er rekening mee dat bij sommige rechtsvormen jouw persoonlijke BSN-nummer herleidbaar is uit het BTW-nummer.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier op onze website kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres en ip-adres en verstrekken deze aan Freshdesk, onze leverancier voor helpdesk-software. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en twaalf maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via je het portaal kun je dit ook doorgeven. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het account bij ProeverijTicket beëindigt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons info@proeverijticket.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Verzamelde persoons gegevens worden alleen gedeeld met de aanbieder van een proeverij of Event waar Ticket voor gekocht zijn, en zal niet met andere derden gedeeld worden, verder beheer van voor het bezoeken van de desbetreffende proeverij of Event draagt de aanbieder zelf de verantwoording voor het juist om gaan met deze gegevens en ProeverijAgenda of ProeverijTicket neemt geen enkele verantwoording voor het niet juist behandelen van deze gegevens en is hier dan ook niet verantwoordelijk voor.

Nieuwsbrief en overige emails

Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en onze (betaalde) diensten. Dit doen wij via e-mail. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze e-mails. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Via je account kun je dit ook doorgeven. Je kunt hier bovendien aangeven of je onze maandelijkse update mail met gegevens over je website(s) en onze e-mailberichten met tips en ideëen voor je website wil ontvangen. Wij doen onze best om alle e-mails zo af te stemmen dat ze voor jou persoonlijk relevant zijn. Hiervoor geldt een legitiem belang, want met deze tips helpen we jou een goede website te maken met onze dienst.

Ook versturen wij e-mails waar je je niet van kunt afmelden. Deze zogenaamde 'transactional e-mails' zijn noodzakelijk voor het gebruik van ons systeem. Bijv. een Wachtwoord vergeten? e-mail of een e-mail over een door jou verrichte betaling. Als je je account verwijdert zul je geen e-mails meer ontvangen, met uitzondering van e-mails die noodzakelijk zijn voor de afronding van de overeenkomst (zoals betaalherinneringen).

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze online dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus bepaalde persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om jou de diensten te kunnen leveren waarvoor je je hebt aangemeld. Onderaan dit document vind je een lijst van bedrijven waarmee wij samenwerken en die mogelijk jouw gegevens verwerken.

Cookies

Onze online dienst gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar je kunt dan niet meer inloggen in ons systeem. Je kunt ook via je browser alle door ons of onze partners geplaatste cookies verwijderen. Na inloggen zal ons systeem weer correct functioneren.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze online dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Na 26 maanden wordt de data automatisch verwijderd.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Zo maakt onze applicatie gebruik van een beveiligde verbinding via de Secure Socket Layer-technologie (SSL), herkenbaar aan het slotje in je browser. Ook maken wij gebruik van backups op externe locatie. Wij instrueren onze medewerkers ten aanzien van een goede beveiliging van hun apparaten en het gebruik van veilige login-methoden. Incidenteel voeren wij een penetratie-test uit om te onderzoeken of er kwetsbaarheden te vinden zijn.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze online dienst wijzigt of wetgeving verandert, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen belangrijke wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de Nederlandse waakhond van de privacywetgeving.

Onze contactgegevens

ProeverijAgenda / ProeverijTicket
Luxemburglaan 387
1966 MD Heemskerk
E-mail ons via het info@proeverijagenda.nl