Home » Disclaimer-copyright

Disclaimer & Copyright
Bij het samenstellen van deze website heeft ProeverijAgenda de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd. Voor eventuele gevolgen van het
handelen op grond van informatie die afkomstig is van deze website, sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit, ontstaan door onjuistheden,
onvolledigheden of onduidelijkheden. Alle genoemde prijzen zijn geheel vrijblijvend, incl. btw, exclusief verzendkosten.

Copyright Van deze website mogen niet zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van ProeverijAgenda de authentieke teksten worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, behalve wanneer het downloaden, bekijken en/of printen ten behoeve van
persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik betreft.

U kunt zicht aanmelden bij ProeverijAgenda als uw product is gerelateerd aan eten & drinken. Bij de verkoop van alcoholische dranken neemt u
de wettelijk bepaalde minimum leeftijd van 18 jaar in acht.

 • Al onze prijzen zijn inclusief 21% BTW en dienen vooraf te worden voldaan. U ontvangt van ons een digitale factuur of u kunt maandelijks
  betalen via incasso.
 • Geannuleerde proeverijen dient u 48 uur van te voren te melden via e-mail.
 • Er kunnen geen rechten ontleend worden aan bezoekersaantallen of bezoekers op proeverijen, events of cursussen.
 • ProeverijAgenda neemt geen verantwoording voor foutief geplaatste informatie, typfouten of verkeerde prijzen.
 • Bij plaatsing van uw proeverijen zal ProeverijAgenda u informeren voor uw en onze eigen controle.
 • Adverteerder is zelf verantwoordelijk voor betalingen van proeverijen en entreegelden. ProeverijAgenda neemt hier geen enkele
  verantwoording voor.
 • Opzeggen kan uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract. Schriftelijk of per e-mail.
 • Verlenging voor 1 jaar vindt automatisch plaats zonder opzegging van beide partijen.
 • Betaling kan maandelijks per automatische incasso of 1 jaar vooruit door overboeking van het jaarbedrag.
 • ProeverijAgenda is niet aansprakelijk voor ongewenste gevolgen van het bezoek aan proeverijen, of enige andere op haar site aangekondigde
  activiteiten.
 • Bij voortijdig beëindigen, vindt geen restitutie plaats.
 • ProeverijAgenda houdt het recht om proeverijen niet te plaatsen. Bij niet plaatsen zal het bedrag worden teruggestort.